Fortinet

Random entry RSS

  • Posted in:

    Näin rakennat turvallisen SD-WAN -ratkaisun

    SD-WAN -toteutuksien tyypillinen haaste on se, että ne ovat pisteratkaisuja, eivätkä ota huomioon verkon kokonaiskuvaa. Digitalisaation ripeää toteutusta hidastaakin tyypillisesti se, että uudet verkkoelementit suunnitellaan ja toteutetaan irrallaan muista verkon osista. Tässä toteutustavassa on monia puutteita, mutta vakavimmat uhkakuvat nousevat esiin verkon turvallisuudessa. Tietoturvan kannalta on elintärkeää, että yrityksellä on tarkka tilannekuva verkkokokonaisuudesta. Jos erilaiset […]