Tulosta

Posted in:

Digitaalisen muutoksen rakentaminen vakaalle ja kestävälle pohjalle

Elämme nopeiden ja ennakoimattomien muutosten aikaa, jossa kilpailukyky edellyttää vakaata ja pitkällä aikavälillä toimivaa alustaa.

Suurtietokoneiden alusta-arkkitehtuuria alettiin kehittää yli 50 vuotta sitten, ja ne mahdollistivat hallinnollisten prosessien asteittaisen digitalisaation. Vastaavia innovaatiomahdollisuuksia piilee yhtenäisessä kognitiivisessa alusta-arkkitehtuurissa.

Pitkän aikavälin alustojen avulla viranomaiset ja yritykset voivat aloittaa mullistavan muutosprosessin kohti kognitiivisia tietojärjestelmiä ja varmistua siitä, että perustana oleva tekniikka on tarvittaessa käytettävissä. Tehdyistä sopimuksista eli ohjelmointirajapinnoista pidetään niin ikään kiinni. Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa on tärkeää, aivan kuten suurtietokoneiden aikoina, kun 60-luvun tekniikkaa ei juuri ollut jäljellä.
– Me IBM:llä olemme osoittaneet moneen otteeseen, että pystymme luomaan pitkän aikavälin alusta-arkkitehtuureja kuten suurtietokone-, PC- ja sovelluspalvelinarkkitehtuureja. Nyt teemme saman pilvipohjaisille kognitiivisille arkkitehtuureille ja alustoille, IBM:n Cloud & Cognitive Leader Johan Westman kertoo.

Pitkiä perinteitä on vaikea muuttaa
Pohjoismaat ovat IT:n edelläkävijämaita, mikä on kansainvälisesti katsottuna ollut merkittävä etu. Pitkiä perinteitä voi kuitenkin olla vaikea muuttaa. Toisaalta vuosien varrella kertyneen arvokkaan tiedon määrä on mittava.

Vastaus näihin haasteisiin on sijoitus alusta-arkkitehtuuriin, joka perustuu osin jo tehtyihin investointeihin. On myös tärkeää päästä alkuun nopeasti ja mutkattomasti ilman, että perustana olevan tekniikan kestävyydestä pitkällä aikavälillä tarvitsee huolehtia.

Lue lisää IBM Watsonista

Pohjoismaissa organisaatioissa tiedostetaan yhä paremmin, että perinteiset työsovellukset kannattaa siirtää infrastruktuuripalveluihin. Sitä, miten omaa infrastruktuuria tulisi muuttaa kaikkien näiden palvelujen hyödyntämiseksi, ei kuitenkaan Westmanin mielestä ole vielä täysin oivallettu.
– Arkkitehtuuri on muutoksen a ja o. Kokonaisuus luo edellytykset muutoksen aloittamiseen, erityisesti perinteisissä yrityksissä.

Jatkuvaa muutosta
Muutos edellyttää ennen kaikkea alustaa, jossa yhdistyvät kognitiiviset ominaisuudet sekä vanhat, uudet ja muiden tarjoamat tiedot. Suorituskykyisen, kattavan ja joustavan alustan avulla organisaatio voi vauhdittaa nykyaikaisten, merkittävästi erilaisten ratkaisujen kehittämistä ja näin luoda lisäarvoa ja parantaa kilpailukykyä tulevaisuudessa. Westmanin mukaan IBM on keskittynyt nimenomaan tähän.
Hän korostaa muutoksen jatkuvuutta: enää ei hankita yhtä tuotetta yhden erillisen ongelman ratkaisemiseksi. Kauaskantoinen, taktinen ajattelu onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan.
– Pilvipalveluiden toimittajaa valitessa kannattaa miettiä ennen kaikkea sitä, mitä he voivat tarjota tulevaisuudessa. Innovatiivisen toimittajan palvelualusta ei ole 10 vuotta vanha, sillä sellainen ei juuri jätä kehittämisen varaa asiakkaallekaan.

Taktinen ja innovatiivinen ajattelu luotsaa organisaation oikeaan suuntaan digitaalisen muutoksen tiellä ja auttaa kääntämään pitkät tekniset perinteet eduksi. Tekniikan strateginen kehittäminen kannattaakin antaa asiantuntevan ammattilaisen vastuulle.

Lue lisää vakaista pilvipalveluista