Tulosta

Posted in:

Disruptio – muutoksen uhreista tulee sen luojia

Disruptio on yksi bisnesmaailman tämän hetken suosikkisanoista. Monien mielestä muutos mullistaa kaiken – ja totta onkin, että disruptio on edistänyt teknologista kehitystä. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Entä pitäisikö pelätä, että oma liiketoiminta jää muutoksen jalkoihin?

Aito disruptio on harvinaista. Harvard Business Review’n määritelmän mukaan disruptio tarkoittaa innovaatioita, jotka syntyvät halpamarkkinoilla tai uusien aluevaltausten myötä. Halpamarkkinat syntyvät, kun yritykset pyrkivät tyydyttämään vaativien asiakkaidensa tarpeet tarjoamalla lisäarvopalveluja, jotka ylittävät vähemmän vaativien asiakkaiden vaatimukset. Uusi aluevaltaus puolestaan luo markkinan, jota ei ennen ollut, ja joka saa ihmiset kuluttamaan hyödykkeisiin, joihin he eivät ole ennen kuluttaneet.

Klassisena esimerkkinä disruptiosta pidetään usein Uberia, mutta todellisuudessa Uber ei edusta aitoa disruptiota. Uber ei luonut uusia markkinoita eivätkä ihmiset ole alkaneet käyttää taksia tilanteissa, joissa eivät sitä ennenkään käyttäneet. En myöskään usko, että taksinkuljettajat ovat alkaneet tarjota premium-palveluja tehokkaiden peruspalvelujen hinnalla. Uber käytti uutta teknologiaa ja teki sen avulla palvelusta yksinkertaisemman, helpommin saatavilla olevan ja halvemman.

Se, mitä enenevässä määrin kutsumme disruptioksi, onkin itse asiassa innovointia, uuden teknologian synnyttämää ja kiihdyttämää kilpailua. Disruption luojat tunnistavat uuden teknologian luomia mahdollisuuksia ja hyödyntävät ne nykyisiä markkinajohtajia nopeammin.

IBM tuli esimerkiksi pilvimarkkinoille myöhään. Vaikka keksimmekin konseptin 20 vuotta sitten (silloin se kulki nimellä OnDemand), kilpailijamme kasvattivat pilviliiketoimintaansa erittäin nopeasti. Tässä vaiheessa keskityimme itse vielä auttamaan asiakkaita asentamaan seuraavaa keskustietokonettaan. IBM siis joutui disruption uhriksi – vai joutuiko? Jos joutui, mitä se tarkoittaa käytännössä?

Ahdistusta vai optimismia

Uskon, että disruptio on hyväksi liiketoiminnalle. Se saa meidät arvioimaan toimintaamme uudelleen ja pohtimaan, miten voisimme tehdä asiat paremmin. Nykyisessä palveluihin keskittyvässä liikemaailmassa tärkeintä on ymmärtää asiakasta, ei keskittyä tuotteeseen. Kun yrityksessä tiedetään tarkasti, millaista liiketoimintaa se harjoittaa, se pystyy ennakoimaan asiakkaiden tarpeita paremmin. Asiaa voi ajatella ikään kuin totuttujen toimintatapojen haastamisena.

Uskon, että jokainen vakiintunut markkinajohtaja on jossakin vaiheessa joutunut disruption uhriksi, useimmat todennäköisesti monta kertaa. IBM:llekään kerta ei ole ensimmäinen. Sata vuotta sitten liiketoimintamme koostui lihansiivutuslaitteiden ja reikäkorttien valmistuksesta!

Pilvipalvelujen perustana on kuitenkin yhä tietokonelaitteisto, jota hallitsevat teknisesti taitavat ammattilaiset, jotka käyttävät edistyneitä ohjelmistoja. Siksi IBM:llä on hyvä tilaisuus panna peliin osa yli 9 000 vuotuisesta patentistaan tai 300 000 ammattilaisestaan. Kasvamme pilvipalveluissa nyt markkinoita nopeammin ja kasvatamme markkinaosuuttamme. Edistynein Quantum Computerimme sekä Blockchain- ja tekoälysaavutuksemme viitoittavat tietä tulevaisuuteen.

Se, koemmeko joutuneemme disruption uhriksi, riippuu siitä, määritämmekö itsemme strategioiden ja tuotteiden vai kulttuurin ja käytäntöjen perusteella.

IBM:n sadan viime vuoden aikana rakentama pääoma on yhä erittäin arvokasta. Meidän on ollut välttämätöntä modernisoida ja muuttaa tapaamme hyödyntää tätä pääomaa ja osaamistamme. Siitä ei kuitenkaan ole epäilystäkään, etteikö IBM pääsisi juhlimaan 200-vuotista taivaltaan vuonna 2111, sillä noudatamme yhä samaa kulttuuria ja käytäntöä, joille toimintamme on perustunut alusta asti.

Modernisoi ja muutu

DX, UX ja Industry Platformin versio ”x piste nolla” ovat jo olemassa. Jos yrityksesi on aloittanut matkansa eilen, se on auttamattomasti myöhässä ja disruptio koituu sen kohtaloksi ennen joulua!

Mutta jos yrityksesi on suuntautunut tulevaisuuteen ja sen johtamiskäytännöt perustuvat yrityksen ydinarvoihin, uskon, että sillä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää pääomaansa – dataa, teknologiaa, osaamista ja käytäntöjä – tulevaisuuden markkinoilla.

Yrityksesi saattaa kuitenkin tarvita apua pääomansa hyödyntämisessä ja erityisesti sen hyödyntämisessä riittävän nopeasti. Entä jos yrityksesi ottaisi avukseen toimijan, joka on jo kokenut saman itse? En väitä, että me IBM:llä tuntisimme yrityksesi liiketoiminnan ja markkinat sinua paremmin, mutta meillä on kyky hyödyntää teknologiaa lisäarvon luomiseksi.

Strategiaa, ei taktikointia

Liiketoimintaa verrataan usein sodankäyntiin, mitä se ei tietenkään ole. Yhtäläisyyksiä niiden välillä kuitenkin on. Kuten Sun Tzu totesi teoksessaan Sodankäynnin taide, että kuka tahansa pystyy tunnistamaan hänen voittoisat taktiikkansa, mutta kukaan ei ymmärrä niiden taustalla olevaa strategiaa. Suunnitellaan tämä strategia yhdessä.

Lue lisää disruption selättämisestä

Brian Rasmussen
Pohjoismaiden teknologiajohtaja ja tekninen myyntijohtaja