Tulosta

Posted in:

Kun AI-palvelininfrastruktuurin tehot loppuvat kuin seinään

Tekoäly (AI) vaikuttaa liiketoiminnan tapoihin jo kaikkialla telakkateollisuudesta aina kivijalkakauppoihin. AI-ratkaisujen suurimpia hyötyjä ovat, että ne auttavat pääsemään irti vanhoista pölyttyneistä käytännöistä ja romuttavat liiketoimintamahdollisuuksien nykyiset rajat.

Uuteen tietoon perustuva liiketoiminnan kasvu on vahva kannustin siihen, että tekoäly ja syväoppiminen ovat osa organisaatioiden IT-toimintoja. Ne, jotka eivät omaksu näitä kognitiivisia teknologioita kilpailuedun tavoittelukeinoiksi, ovat vaarassa jäädä muiden jalkoihin. Monet aloittavat kokeilut lisäämällä tekoälyohjelmistoja nykyiseen infrastruktuuriin. Jossain vaiheessa niiden puhti todennäköisesti kuitenkin loppuu kuin seinään, eli niille varatun infrastruktuurin suorituskyky lopahtaa kuin hyväkuntoisella maratoonarilla, joka uupuu ennen maaliviivaa.

Äskettäin julkaistussa IDC:n tutkimuksessa 77,1 prosenttia vastaajista sanoi havainneensa organisaation sisäisessä AI-infrastruktuurissa yhden tai useampia rajoituksia (IBM:n sponsoroima IDC-raportti Hitting the wall with server infrastructure for artificial intelligence, syyskuu 2017). Kognitiivisia teknologioita pilvipalvelussa ajavista käyttäjistä peräti 90,3 prosenttia kertoi samankaltaisista rajoituksista.

Tekoälyn suorituskykyhaasteet
Tekoäly ja syväoppiminen vaativat palvelininfrastruktuurilta varsin paljon, sillä niiden perusedellytys on tehokas rinnakkaiskäsittely. Siksi on erittäin tärkeää, että infrastruktuurista vastaava tiimi tutkii uusia ratkaisuja jo AI-toteutuksen kehitystyön alkuvaiheessa. Samainen IDC:n tutkimus osoittaa, että yritykset tekevät käytännön kokeiluja useilla eri tavoilla. Toiset esimerkiksi kehittävät ratkaisuaan virtuaalikoneessa ja siirtävät valmiin ratkaisun sille varattuun palvelimeen. Toiset aloittavat konseptin toimivuuden selvittämisellä skaalattavan järjestelmän yhdessä osiossa, ja siirtyvät sitten käyttämään palvelinklusteria.

IBM:n kokemuksen mukaan on ratkaisevan tärkeää valita asianmukainen palvelinlaitteisto. Edellä mainitun IDC-raportin mukaan AI-sovelluksia käyttävien yritysten vastaukset osoittavat, että kognitiivisten sovellusten infrastruktuuriin soveltuu seuraavanlainen laitteisto: yhden tai kahden suoritinkannan palvelimista koostuva klusteri, jonka palvelimissa on suuri ydinkohtainen suorituskyky, mahdollisimman nopeat sisäiset väylät ja kiihdyttiminä esimerkiksi grafiikkasuorittimia. Tällaisten kiihdytystä hyödyntävien laskentasolmujen skaalaus ei ole yhtä suoraviivaista kuin silloin, jos skaalataan vain suorittimia. Siksi yritysten kannattaa tukeutua palvelintoimittajaan, joka on hyvin perillä AI-sovellusten skaalausvaatimuksista.

Kehitystyön oikea polku
Edellä jo mainittujen tutkimustulosten lisäksi IDC-raporttiin sisältyy myös analyytikkojen suosituksia, jotka koskevat tekoälyn kehitystyön menettelytapoja. Pieniin ja keskikokoisiin AI-hankkeisiin IDC suosittelee organisaation sisäistä ratkaisua, jonka ansiosta infrastruktuuritiimi pystyy hankkimaan uusia taitoja. Toisaalta raportissa todetaan, että kehitystyö on vaativaa ja siksi kokonaisvaltaiset AI-hankkeet mitä todennäköisimmin hyötyvät ulkopuolisesta tuesta.

Tiivistettynä tilanne on tämä: jos kehitetään tekoälytoimintoja tai skaalataan jo käytössä olevia tekoälytoimintoja, ennemmin tai myöhemmin infrastruktuurin tehot loppuvat kuin seinään. Tällöin on syytä toimia äärimmäisen hallitusti, kuten IDC:n analyytikko suosittelee. IDC:n raportti jatkaa, että pelkkä harkitsevuus ja yksityiskohtien hallinta eivät riitä. Lisäksi on nimittäin syytä tehdä tiivistä yhteistyötä sellaisen palvelintoimittajan kanssa, jolta saa koko liiketoimintaa koskevaa opastusta niin alkuvaiheessa ja kehittyneessä tuotantokäytössä kuin täysimittaisen hyödyntämisenkin aikana.

IBM:llä on erinomaiset valmiudet auttaa yrityksiä selviämään suorituskykyvaatimuksista, joita kognitiivisen tietojenkäsittelyn hankkeet tuovat mukanaan. Tarjolla on kattava valikoima AI-ratkaisujen laitteistoja ja ohjelmistoja: NVIDIA-grafiikkasuorittimet sisältävistä IBM Power Systems -palvelimista aina PowerAI-ohjelmistoympäristöön. Lisäksi saatavana on monenlaisia tuki- ja konsultointipalveluja. 

Tutkimus ja suositukset
Jos organisaatiollasi on tarve tekoälyn ja syväoppimisen hyödyntämiseen, kannattaa tutustua soveltuvien toimialojen esimerkkitapauksiin. Lataa koko IBM:n sponsoroima IDC-raportti, jossa kuvataan toista tusinaa ratkaisumahdollisuutta toteutustapoineen.

Lue lisää: www.ibm.com/cio.

 

Teppo Seesto
Solution Architect, Infrastructure for SAP and AI
IBM Q Evangelist
Team leader, Solution Technical Sales, IBM Nordic