Tulosta

Posted in:

Miten pilvimatkasta tehdään miellyttävä?

Advertisement

Erilaisista muutosprojekteista ja matkasta pilveen on tehty monia tutkimuksia ja analyyseja sekä laadittu tilastoja. Asiakastapaamisissa keskityn kuitenkin yleensä kahteen lukuun: 20 ja 5.

20 prosenttia asiakkaista on jo siirtynyt pilveen ja 80 prosenttia on vielä jäljellä…

Ensimmäinen luku, eli 20, on otettu McKinseyn raportista, jossa selvitettiin, missä määrin työkuormia ja sovelluksia on jo siirretty pilveen. Itse asiassa olemme puhuneet pilvipalveluista jo usean vuoden ajan. Raportin tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia: pilveen on siirretty vain 20 prosenttia sovelluksista. Jäljellä olevaa 80 prosenttia isännöidään edelleen palvelimilla tai tietokoneilla, joita organisaatio itse hankkii, ylläpitää ja hallinnoi. Tästä voidaan päätellä, että pilvi-isännöidyt 20 prosenttia sovelluksista ovat joko uusia, pilvessä kehitettyjä sovelluksia ja/tai yksinkertaisia pilveen siirrettyjä ”lift and shift” -sovelluksia. Tämä tarkoittaa, että ydintoimintaa ja sen sovelluksia isännöidään edelleen samalla tavoin kuin ennenkin. Vaikka niihin on käytetty suurin osa ajasta ja resursseista, niitä pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti siirtämällä ne pilveen.

Asiakaskeskusteluissa on noussut esille joitakin yleisiä nimittäjiä, jotka selittävät, miksi pilveen siirtyminen on kestänyt niin kauan:

  • Jokaisella työkuormalla tai sovelluksella on nimittäin oma yksilöllinen arkkitehtuurinsa, järjestelmäriippuvuutensa, laajuutensa jne. Siksi on usein rakennettava yksilöllinen ratkaisu ja räätälöity strategia lähes jokaiselle sovellukselle. Tästä johtuen, pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin tähtäävästä muutostyöstä tulee laajempi kuin alun perin odotettiin ennen työn käynnistämistä. 
  • Tämä luo haasteita organisaation ja prosessien sisällä. Useimmat ovat sitä mieltä, että tarvittava teknologia on jo olemassa, mutta kulttuuri, prosessi ja organisaatio ovat iso haaste muutostyön toteuttamisessa. Tämä liittyy siihen, miten kehitys- ja käynnistystiimi sekä kehitysprosessi on organisoitu. Lyhyesti sanottuna ihmiset ovat juuttuneet organisaatiorakenteeseen ja prosessiin, jotka mutkistuvat pilviympäristössä.
  • Ennen puhuttiin ”oikeasta pilvestä” ja sinne johtavasta reitistä. Nykyään aiheena on kuitenkin se, mitä pilviratkaisuja on jo käytössä ja miten erilaisista ratkaisuista saadaan luotua yhtenäinen kokonaisuus.

Viisi periaatettani miellyttävää ja onnistunutta pilvimatkaa varten

Usein käyttämäni luku 5 viittaa viiteen periaatteeseen, joiden minä ja kollegani olemme huomanneet helpottavan monen pilvimatkaa aloittelevan organisaation työtä. Periaatteet ovat:

  • Muista, että maailma on hybridi. Kaikkia sovelluksia ei voi siirtää julkiseen pilveen. Jotkut pääsevät sinne, toiset tarvitsevat yksityisen pilviratkaisun ja toiset taas jatkavat toimintaansa kuten aina ennenkin. 
  • Jatkossa elämme siitä huolimatta monipilvisessä maailmassa. Tarjolla ei ole yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Siksi on entistäkin tärkeämpää, että on strategia, jonka pohjalta valitaan liiketoiminnan tarpeita vastaavat ratkaisut sekä monipilviratkaisut, joita tarvitaan kaikkien sovellusten turvalliseen automatisointiin ja käsittelyyn valitusta käyttöjärjestelmästä ja pilvestä riippumatta. 
  • Priorisoi avoimuus ja palautuvuus. Suosittelen miettimään palautuvuutta, joka saavutetaan avoimiin standardeihin perustuvalla avoimella ratkaisulla, jolloin ratkaisu voidaan helposti palauttaa tai siirtää toiselle toimittajalle aina tarpeiden muuttuessa.
  • Älä tingi turvallisuudesta. Ole varovainen ja valitse työkalu ja arkkitehtuuri, joissa ei ole mitään turvallisuusriskejä.
  • Mieti, miten aiot käsitellä sovelluksiasi. Valitse hallinnointiratkaisu (käsittely ja käyttö), jossa on integroidut tietoturvatarkistus-, kirjaus- ja valvontatoiminnot.

Olemme IBM:ssä käyttäneet yllämainittuja periaatteita myös Cloud Pakien rakentamisessa.

Cloud Pakit – yksinkertaisempaan, avoimeen pakkaamiseen ennen matkaa

Lyhyesti sanottuna Cloud Pakit ovat kontitettuja ohjelmistoratkaisuja. Niissä käytetään avointa teknologiaa, joissa on useita jaettuja palveluja klusterien kirjaamista, valvontaa ja käsittelyä varten. Cloud Pakeissa on valmiudet useiden pilvien hallinnointiin, jossa turvallisuus on ollut keskeisenä suunnitteluperiaatteena aina infrastruktuurista sovelluksiin.

Cloud Pakien avulla voit ensin hoitaa kehitystyön ja sitten ottaa ratkaisun käyttöön yksityisesti (paikallisesti tai jossain tietyssä järjestelmässä pilven toimittajan kautta tai julkisessa pilvessä). Tämän mahdollistaa avoin Redhat Openshift -alusta. Openshiftin avulla voidaan ottaa käyttöön laaja valikoima pilvitoimittajia ja -infrastruktuuria, kuten IBM Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure ja Google Cloud. IBM:n Cloud Pakien avulla voidaan toisin sanoen soveltaa kaikkia viittä periaatetta: hybridi ja monipilvi, tietoturva, avoimuus ja hallinnointi. Lisäksi voimme patentoidulla IBM Garage -menetelmällämme tukea asiakkaita prosessien muuttamisessa ja organisoinnissa, jota onnistunut pilvimatka myös edellyttää.

Mitä edellä mainitut luvut 20 ja 5 sinun mielestäsi tarkoittavat? Oletko valmis ottamaan vastaan luvun 5 sisältämän haasteen, joka koskee menestymistä? Varmasti olet, ja toivon, että tässä esitetyistä periaatteista on apua. Jos haluat keskustella asiasta lisää joko minun tai kollegojeni kanssa IBM:ssä, voit aina ottaa yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen raghda.hussein@se.ibm.com.

Toivotan teille kaikille hyvää pilvimatkaa!

/Raghda

Lisää lukemista ja kuuntelemista 

Manage IT – Orchestrate and simplify multicloud

McKinseyn raportti: Cloud adoption to accelerate IT modernization

Raghda Hussein 
Hybrid Cloud Executive, IBM Nordics
raghda.hussein@se.ibm.com