Tulosta

Posted in:

Ohittavatko uudet toimijat suomalaiset teollisuusyritykset?

Tehokkaita ja uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja esineiden internetiä, hyödyntävä toiminnan digitalisointi on jo muuttanut useita teollisuudenaloja. Elleivät suomalaiset teollisuusyritykset avaudu uusille innovaatioille, ne ovat vaarassa jäädä kehityksestä jälkeen, ja pahimmassa tapauksessa liiketoiminta marginalisoituu, arvioi Heli Laitila IBM:ltä.

Suomalaiset teollisuusyritykset selviävät toistaiseksi hyvin, mutta uusien toimijoiden ja digitalisoinnin vuoksi joka kvartaali kasvaa yritysten riski menettää kilpailuasema arvoketjussa, joka ulottuu asiakkaalle saakka.

Vaikka pohjimmiltaan on kyse kehittyneestä teknologiasta, teknologia itsessään ei aiheuta uhkaa. Sen sijaan kyse on liiketoimintamalleista, tehokkaammista liiketoiminnan menetelmistä, tiedon uudenlaisesta käytöstä ja työskentelystä uusien yhteistyökumppanien kanssa uusissa ekosysteemeissä.

Heli Laitila, Business Development Executive, Industrial, IBM Nordic, kuvailee muutosta nopeaksi. Teollisuusyritysten ei vielä tarvitse joutua paniikkiin, mutta niiden on oltava valppaina ja omaksuttava kulttuuri, jossa uusia tekniikoita ja innovaatioita pystytään hyödyntämään nopeasti. Monissa suurissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä kulttuuri ei ole riittävän avoin muutoksille.
–Uber ja AirBnB tulivat nopeasti haastamaan taksi- ja hotellialoja, eikä niiden tarvinnut tehdä suuria investointeja tai rakentaa raskaita organisaatioita. Myös teollisuusyrityksissä liikentoimintaprosessit voivat murtua ja loppuasiakkaalle ulottuva arvoketju voi muuttua radikaalistikin, Heli Laitila sanoo.
– Tässä suhteessa yritysten on oltava valppaina ja varustettava parhaat henkilöt hyödyntämään digitalisointia yrityksen parhaaksi sekä sisäisesti tuotannossa että esimerkiksi asiakasviestinnässä, jossa nykyään edellytetään täysin toisenlaista vuoropuhelua ja palvelua kuin aikaisemmin.
– Vakiintuneet toimijat voivat olla murroksessa voittajia, jos ne hyödyntävät omistamaansa tietoa eli dataa ja yhdistävät siihen osaamisensa sekä disruptiivisten teknologioiden tuomat mahdollisuudet.

Teollisuusyrityksissä on suurelta osin kyse esineiden internetin (IoT) ja tekoälyn (AI) tarjoamien mahdollisuuksien käyttämisestä kehittyneeseen analytiikkaan. Nämä teknologiat tulevat merkitsemään valtavia mahdollisuuksia teollisuusyrityksille, korostaa Heli Laitila. Aluksi on kyse siitä, että tuotantolinjaa voidaan tehostaa ja optimoida ja näin laskea prosessin kustannuksia. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi ennakoimalla huolto- ja korjaustoimien tarve.

Uudet teknologiat mahdollistavat myös kokonaisten prosessien optimoinnin tuotannossa ja antavat yrityksille mahdollisuuden nostaa automatisoinnin aivan uudelle tasolle. Silloin ei ole kyse vain komponenttien valmistuksesta vaan myös valmiiden tuotteiden asentamisesta, mikä voi johtaa tiettyjen toimijoiden tai työn korvaamiseen tekoälyllä.
– Silloin kustannukset laskevat ja tuotteiden laatu paranee, mikä luonnollisesti vahvistaa kilpailukykyä.

Ehkä kaikkein mielenkiintoisinta on kuitenkin se, kuinka nämä tekniikat mahdollistavat uusia liiketoiminta- ja tuottomalleja yrityksille, Heli Laitila jatkaa. Tietty tuote, kuten auto tai kaivospora, ei enää kommunikoi vain käyttäjänsä kanssa, vaan se myös lähettää reaaliaikaisia tietoja toiminnasta, kulumisesta ja tilasta suoraan yritykselle.

Se, mitä voidaan tehdä tai mitä tarvitsee tehdä, vaihtelee eri yrityksissä ja toiminnoissa. Heli Laitilan arvion mukaan yksi kaikille yrityksille yhteinen haaste on se, miten dataa käsitellään.
– Usein data on varastoituna eri paikoissa, sekä eri pilvipalvelun tarjoajilla että yrityksen omissa datasaleissa. Jotta tätä dataa voidaan hyödyntää ja analysoida, se on saatava käyttöön suunnitelmallisella tavalla.
– Kaikki yritysten keräämä tieto on erittäin arvokasta analytiikan kannalta. Ilman historiallista dataa tekoälyä ei voi hyödyntää tehokkaasti. 

Tekoäly ja esineiden internet ovat laajoja aloja, jotka myös muuttuvat nopeasti, eikä mikään yksittäinen yritys voi saavuttaa kokonaisvaltaista osaamista näillä aloilla. Yrityksen on otettava vastaan apua toisilta eikä vain niiltä kumppaneilta, joiden kanssa on totuttu tekemään yhteistyötä. On tärkeää uskaltaa luoda uusia ekosysteemejä, joissa on mukana ehkä jopa kilpailijoita, Heli Laitila toteaa.
– Kukaan ei tänään tiedä tarkalleen, kuinka ja miten nopeasti uudet teknologiat tulevat vaikuttamaan suomalaisiin teollisuusyrityksiin. Siitä ei kuitenkaan ole epäilystä, että ne luovat huikeita mahdollisuuksia ja meidän on oltava valmiita muutoksiin ja innovaatioihin.
–Dataansa parhaiten hyödyntävällä yrityksellä on suurimmat mahdollisuudet nousta kilpailijoittensa ja haastajiensa yläpuolelle.

Lue lisää teollisuus 4.0:sta