Tulosta

Posted in:

Ketteryys syntyy johtajuudesta, ei teknologiasta

Liiketoiminnan ja IT-kehityksen lähentäminen vaatii kulttuurin muutoksen

Mikropalvelut, kontit ja pilvi ovat dynaamisia tehopakkauksia, jotka auttavat saavuttamaan vaativia liiketoimintatavoitteita. Moni ei kuitenkaan tunnu huomaavan, että pilvipalveluilla on paljon muitakin hyötyjä kuin ne ilmeisimmät. Niihin liittyy esimerkiksi ympäristöhyötyjä ja niiden avulla voidaan oppia aidosti ymmärtämään tiimien tarpeita.

Pilveen siirtyminen edellyttää yritykseltä strategisten metateemojen pohtimista ja käytännön ratkaisujen kehittämistä työntekijöiden työhön. Teknologia ei kuitenkaan ole koskaan se asia, joka aiheuttaa ongelmia. Kyse on ehdollisesta pitkän aikavälin visiosta ja sitoutumisesta kehittämisen vapauteen, nopeuteen, operatiiviseen erinomaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Mutta miten yritys voi ottaa ensiaskeleensa kohti tällaista ketterää arkkitehtuuria ja sen loputtomia mahdollisuuksia? Yrityksessä on otettava huomioon useita tekijöitä, ennen kuin strategisia ja taktisia valintoja voidaan tehdä. Esittelen tässä joitakin näistä tekijöistä.

DevOps-malli

Nykyinen ohjelmistorakenne kumppanuusmalleineen on oman aikakautensa tuotos. Tekniset ja kaupalliset riippuvuussuhteet ovat muovanneet siitä sellaisen kuin se on, eikä siinä ole mitään oikeaa eikä väärää. Sitä ei pitäisi ajatella korjaamattomana virheenä, sillä silloin yrityksessä ei voi olla tahtoa pyrkiä parempaan.

Pilveen siirtyminen edellyttää yritykseltä strategisten metateemojen pohtimista ja käytännön ratkaisujen kehittämistä työntekijöiden työhön.

On myös hyvä ymmärtää, että kehitystä ei tapahdu hetkessä eikä pilveen siirtyminen ole mullistus. Ei myöskään pitäisi ajatella, että kyseessä on uusi dev-asennus tai lift and shift -migraatio. Siirtymisessä pilveen ei niinkään ole kyse tietokoneen laskentatehon sijainnin vaihtumisesta, vaan kehitys- ja toimitustavan muutoksesta, joka johtaa ohjelmistorakenteen modernisointiin ja nopeampaan kehitystyöhön, pienempiin kustannuksiin ja kustannusrakenteiden joustavuuteen.

Siksi ei ole mahdollista ”hankkia joustavuutta”.  On muutettava kulttuuria, mikä puolestaan menee paljon yhteistyön tekemistä syvemmälle. Mielestäni pilvinatiiveilla on tässä etulyöntiasema verrattuna perinteisiin toimijoihin. Yritykset voivat kuitenkin ottaa oppia näiden pioneerien varhaisista vaiheista luodessaan huippuluokan pilvistrategiaa. Kannattaa tarkastella parhaita käytäntöjä, joista ensimmäinen on DevOps-mallin harkitseminen ohjelmistokehityksen ja käytännön kehitystyön sekä yrityksen liiketoiminnan lähentämiseksi. Eli pitäisi heittää hyvästit muodolliselle paperilla tehtävälle hankintaprosessille ja siirtyä ketterään sprinttipohjaiseen teknologiaan ja kumppanivalintaan.

Liiketoiminta lähenee IT-toimittajaa

Yrityksen on tärkeää olla tietoinen modernin pilviteknologian mahdollisuuksista. Jos yrityksessä ei ymmärretä näitä mahdollisuuksia, yritys ei osaa vaatia IT-toimittajaltaan DevOps-mallia eikä pysty tekemään yhteistyötä IT-toimittajan kanssa. IT-toimittajan puolestaan tulee tehdä työtä proaktiivisesti ja sovitettuna yrityksen liiketoimintaan, ei vain tukea sitä vaan tarjota sekä liikevaihtoa että tulosta tukevia uusia ideoita ja mahdollisuuksia. IT-toimittajien on muutettava identiteettiään kustannuspaikasta liiketoiminnan edistäjiksi.

Kaikki tämä vaatii nopeaa kapasiteetin kehitystä, joka tukee fail fast -periaatetta. Ei riitä, että toimitetaan välttämättömät standardoidut ERP/SCM-toiminnallisuudet, vaan on alettava keskittyä loppukäyttäjään – työntekijään tai asiakkaaseen – sillä siinä piilee avain Dev/Ops-mallin linjaamiseen.

Mikropalvelut ovat hyvä tapa linjata IT-toimittajan ja yrityksen toiminta. On kuitenkin tärkeää miettiä, mikä mikropalveluekosysteemi on ja millainen on terve palveluiden yhdistelmä. Palvelimeton mikropalvelu on uusin nopean kehittämisen menetelmä, jossa käytetään pientä määrää komponentteja täyden toiminnallisuuden saavuttamiseksi. Monoliittisen sovellusrakenteen luomisen sijasta voidaan kehittää ja yhdistellä pieniä toimintoja. Se on nopeampaa, ja kaikkea aiemmin tehtyä voidaan hyödyntää myöhemmin, joten se on myös kustannuksiltaan joustavaa.

Ensimmäisen sukupolven palvelimettomiin alustoihin liittyvä rajoittuneisuuden vaikutelma liittyy alustojen omistajuuteen. Alustatoimittajasta riippuen yritys voi kohdata haasteita halutessaan siirtää kuormitusta markkinoiden kehityksen edellyttämällä tavalla. Tästä syystä edistämme voimakkaasti avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ohjelmistokehitystä.

Johtoaseman ottaminen

Pilveen siirtyminen on väistämätöntä, sillä siihen liittyy liiketoimintahyötyjä. Muutoksen edistämiseen tarvitaan siksi johtajuutta.

Pilveen siirtyminen on väistämätöntä, sillä siihen liittyy liiketoimintahyötyjä. Muutoksen edistämiseen tarvitaan siksi johtajuutta. Organisaatiota on luotsattava tiettyyn suuntaan ja mahdollistettava muutoksessa tarvittavat resurssit. Pilven resursointi voidaan tehdä itse tai siihen voidaan käyttää ulkopuolista toimittajaa. Asiakkaiden on tärkeää ymmärtää, että perinteiset IT-toimittajat haluavat säilyttää asiakaskohtaiset ympäristönsä ja kustannusrakenteensa. Siksi ne saavat helposti muutoksen kuulostamaan valtavalta. Oikein ja selkeän vision mukaisesti tehtynä muutos voidaan kuitenkin toteuttaa pieninä ja hallittavina osina, jotka tuottavat liiketoiminnalle aitoa arvoa.

Ari Lampela, Suomen maajohtaja, Google Cloud

Liity täällä, jos haluat keskustella Googlen kanssa pilviratkaisuista, muutoksista ja liiketoiminnasta jo tänään