Tulosta

Posted in:

Ei, virtualisointisi ei ole valmis

Vaikkakin tietty teknologia on levinnyt laajalle, sitä ei välttämättä käytetä tarkoituksenmukaisella ja ongelmattomalla tavalla.

Virtualisointi oli muotisana jo kauan aikaa sitten. Nykyisin se on yrityksille ja organisaatioille itsestäänselvyys kun tarvetta on suorituskykyisille ja kustannustehokkaille IT-ratkaisuille. Kysymykseksi jää pitäisikö näihin olla tyytyväinen vai tulisiko pyrkiä yhä parempaan suorituskykyyn ja kustannustehokkuuteen?

Tavallisimmat haasteet virtualisoinnista vastaavien kertomana on nykypäivänä virtualisen ympäristön valvonta ja hallinta. Provisiointi vaatii usein käsityötä, joka vaikuttaa suoraan heikentävästi ratkaisun toimitusaikoihin. Kokonaiskuva on rajoitettu, varsinkin hybrideissä IT-ratkaisuissa, joissa osa resursseista sijaitsevat pilvessä.

Haasteet johtuvat suurilta osin siitä, että in-houseratkaisujen toiminnallisuudet ovat pitkälti rakennettu toimimaan tietyssä ekosysteemissä eikä niinkään tukemaan julkisen pilven tuomia käyttömahdollisuuksia.

Tämä on tyypillinen esimerkki kehitystä haittaavasta lukkiutumisesta tiettyyn tekniikkaan. Samalla kun yksi ongelma on ratkaistu – suuremman kapasiteetin saavuttaminen palvelinkeskuksissa ja nopeampi pääsy eri ympäristöihin – on syntynyt toinen: ympäristöjen hallinnointi ja valvonta sekä ympäristön osien sijoittaminen julkisiin ja yksityisiin pilviin. Onneksi molempiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Sen ansiosta voimme käyttää olemassa olevia resursseja ja infrastruktuuria uudelleen, luoda niiden avulla uutta arvoa ja valmistautua samalla tulevaisuuden teknologiaan.

Red Hatin CloudForms auttaa yrityksiä hyödyntämään hybridin IT:n mahdollisuuksia ottaen huomioon myös nykyiset resurssit. Ratkaisu perustuu avoimeen ja standardipohjaiseen teknologiaan. Maailman suurimman kehittäjäyhteisön ansiosta alustaa kehitetään jatkuvasti. Koska CloudForms on suunniteltu virtuaaliseksi sovellukseksi, sen saa muutamassa tunnissa otettua käyttöön ja integroitua kaikkiin markkinoiden johtaviin virtualisointialustoihin sekä yksityisiin ja julkisiin pilviin. Se tarjoaa työkaluja ohjaukseen ja valvontaan sekä täydellisen ja jatkuvasti päivittyvän yleiskuvan ympäristöstä sekä vieras- ja isäntäjärjestelmistä. CloudFormsissa on sisäänrakennettu tuki sääntöjen noudattamiskäytännöille.

Jo tuhannet asiakkaat ympäri maailman ovat hyödyntäneet CloudFormsia. Red Hat tukee heitä tarjoamalla koulutusta, sertifikaatteja ja integrointia matkalla kohti pilveä.

Peter Hollén,
Head of Cloud Nordics

 

Lue lisää Red Hat CloudFormsista