Tulosta

Posted in:

Ovatko kontit modernin IT-maailman avainteknologia?

Konttien avulla ohjelmat siirtyvät helposti julkisten ja yksityisten pilvien välillä. Konttiteknologia vaatii kuitenkin rinnalleen myös laajempia ratkaisuja.

Read more about the innovation platform OpenShift

Markkinoilla on tarjolla lukuisia pilviratkaisuja aina monipilvipalveluista hybridipilviin, mutta eri palvelinten suorituskyky ja hinnoittelu voi vaihdella merkittävästi. Moni yritys haluaisi siksi valita käytettävän pilvikapasiteetin kulloisenkin tarpeen mukaan. Ratkaisu on sekä kustannustehokas että joustava, sillä helposti muutettava pilviympäristö mahdollistaa nopeat liikkeet kysynnän muuttuessa suuntaan tai toiseen.

Pilviratkaisuja pystyy toki aina vaihtamaan, mutta siirtyminen ei ole välttämättä niin vaivatonta kuin toivoisi. Yrityksillä on usein omat räätälöidyt tekniset ratkaisunsa, eivätkä ne ole välttämättä yhteensopivia muiden järjestelmien kanssa. Näin moni päätyy yhden palvelun vangiksi suurten vaihtokustannusten pelossa.

Lukkiutumisefekti on tuttu tarina IT-alalla. Sovellusten, tiedostojen ja muiden resurssien siirtäminen pilvestä toiseen on vaivalloista niin yksityisissä ja julkisissa pilvissä kuin niiden välilläkin.

Kontti kuljettaa tutun työalustan pilvestä toiseen

Martin Östmark, Red Hatin ruotsalainen pääarkkitehti

Joustavuutta ja riippumattomuutta voidaan parantaa käyttämällä standardisoituja ja tehokkaita kontteja, joita ajetaan esimerkiksi Docker-alustalla. Konttien perusidea on sama kuin logistiikka-alallakin: rekat kuljettavat kontit laivaan, joka kuljettaa ne satamasta toiseen seuraavan rekan noudettavaksi. Kontin ympäristö vaihtelee, mutta sisältö pysyy koko ajan samana riippumatta siitä, minkä rekan vaunussa tai laivan kannella se kulloinkin matkaa.

Sovellusten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että sovellukset ja niiden käyttämät riippuvuudet pakataan yhteen tehokkaaksi kontiksi, joka vie selvästi vähemmän tilaa ja resursseja kuin virtuaalipalvelimet. Sen jälkeen standardisoitua konttia on helppo liikutella erilaisten paikallisten ja julkisten palvelinten välillä.

Suurten konttimäärien hallitseminen on kuitenkin haastavaa, joten avuksi valitaan yleensä orkesterointiohjelma. Markkinoiden ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto on Kubernetes, mutta senkään avulla ei pystytä ratkaisemaan kaikkia ongelmia.

– Kubernetes on tärkeä komponentti, mutta kokonaisvaltaisen järjestelmäympäristön luomiseksi vaaditaan myös täydentäviä lisäominaisuuksia, Red Hatin ruotsalainen pääarkkitehti Martin Östmark selittää.

Östmarkin ja hänen kollegansa, ratkaisuarkkitehti Johan Odellin, mukaan Kubernetesia laajentavat palaset voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

  • käsittelyn automatisointiin
  • klusteripalveluihin
  • sovelluspalveluihin
  • kehittäjäpalveluihin.
Red hatin ruotsalainen ratkaisuarkkitehti Johan Odell

Järjestelmä täytyy olla pitkälle automatisoitu, jotta sekalaisen toimintaympäristön käyttökokemus vastaisi julkista pilviratkaisua. Esimerkiksi asennusten ja päivitysten täytyy hoitua itsestään. Lisäksi konttiklustereille tarvitaan erilaisia palveluita, kuten lokien seurantaa, monitorointia ja rekisterihallintaa.

Sovelluspalvelut ovet nimensä mukaisesti alustalle kehitettyjä palveluita, joita tarvitaan sovellusten rakentamiseen. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi Javan, Node.js:n tai Pyhonin kaltaisia kehitysraameja, tietokantoja ja viestintäratkaisuja.

Neljäs osa-alue tarkoittaa palveluita, jotka tukevat kehitys- ja tuotantoprosesseja. Esimerkkinä näistä voisi mainita esimerkiksi CI/CD-palvelut sovelluskehityksen automatisointiin ja IDE-kehitystyökalut. Ne ovat siis ratkaisuja, jotka parantavat kehittäjien työn tuottavuutta.

Suoraviivaisuutta ja joustavuutta liiketoimintaan

Lisäkomponenttien liittäminen arkkitehtuuriin helpottaa konttien käsittelyä ja yksinkertaistaa siten koko kehitysprosessia ja yrityksen toimintaa. Sen ansiosta myös ohjelmistojen ja muiden resurssien liikutteleminen on joustavampaa, eikä yritys ole niin lukittu yhteen järjestelmään. Red Hat on kehittänyt nämä vaatimukset täyttävän OpenShift-tuotteen.

Mitä käy vanhemmille, niin sanotuille legacy-ohjelmistoille?

– Yrityksillä voi olla tarve nostaa konttialustalle myös vanhempia ohjelmia tekemättä niihin suuria muutoksia. Tässä voidaan hyödyntää alustan omaa infrastruktuuria, jonka kattava tuki automaatiolle nopeuttaa ohjelmien kehittämistä ja jakelua, Martin Östmark sanoo.

– Yleinen stategia on aloittaa siirtämällä vanhempi sovellus alustalle sellaisenaan ja jakaa se sitten pienempiin osiin tarpeen mukaan. Näin toimitustahtia saadaan vauhditettua entisestään, hän jatkaa.

Millaisia muutoksia OpenShiftin kaltaisten ratkaisujen ja niihin liittyvien tuotteiden käyttö saa aikaan yrityksessä?

Read more about the innovation platform OpenShift

– OpenShiftistä tulee avaintekijä IT-ratkaisujen modernisoinnissa niin automatisoinnin, ketterien työtapojen kuin DevOpsinkin suhteen, Johan Odell sanoo.

Hän kertoo esimerkin suuresta ruotsalaisesta asiakkaasta, jolla on toimintaa ympäri maailmaa. Eri maiden IT-ympäristöt vaihtelivat suuresti, ja yrityksellä oli käytössään sekalainen kattaus sekä omia datakeskuksia että julkisia pilvipalveluita. Asiakas tarvitsi siis ratkaisun, joka mahdollisti yhtenäisen työskentelytavan käytetystä infrastruktuurista riippumatta.

– Alusta häivyttää infrastruktuurien eroavaisuudet ja tarjoaa kaikille käyttäjilleen saman käyttö- ja kehityskokemuksen. Sovelluksia voidaan siirtää joustavasti erilaisten infrastruktuurien, julkisten pilvipalveluiden ja omien datakeskusten välillä muuttamatta olemassa olevia rutiineja ja prosesseja, Johan Odell sanoo.

Pohjana avoin lähdekoodi

Kaikki OpenShiftin modernin arkkitehtuurin komponentit pohjautuvat avoimeen lähdekoodiin. Sen edut ovat yleisesti tunnettuja, ja avoin lähdekoodi on ollut jo pitkään vakiintunut ja suosittu tapa kehittää IT-ratkaisuja.

– Suuri osa nykypäivän innovaatioista rakentuu avoimen lähdekoodin varaan. Se on hallittu ratkaisu teknologiaratkaisujen ostamiseen ja mahdollistaa läpinäkyvyyden sekä ratkaisujen monipuolisen räätälöimisen. Myös jatkokehitys on helpompaa, sillä avoin lähdekoodi pohjautuu avoimeen yhteisöön, Martin Östmark sanoo.

Read more about the innovation platform OpenShift