Tulosta

Posted in:

Open Source -yhteisö on tehokkain innovaatioiden tuottaja

Vaikka monet tahot käyttävät teknologiaa, se ei vielä välttämättä tarkoita, että sitä hyödynnettäisiin täysin tai että sen käyttäminen olisi ongelmatonta. Hyvä esimerkki tällaisesta teknologiasta on virtualisointi.

Virtualisointi oli muotisana jo kauan sitten. Nykyään se on itsestäänselvä osa sellaisten yritysten ja viranomaisten arkea, jotka tarvitsevat tehokkaita mutta kohtuuhintaisia IT-ratkaisuja. Pitäisi kuitenkin kysyä, onko tyydyttävä nykytilaan vai pitäisikö pyrkiä vieläkin suurempaan tehoon ja pienempiin kustannuksiin.

Yritysten virtualisoinnista vastaavien työntekijöiden merkittävin ja tavallisin haaste liittyy virtuaalisen ympäristön valvontaan ja ylläpitoon. Resurssien määritys vaatii usein käsityötä, mikä aiheuttaa pullonkauloja muuhun toimintaan. Järjestelmistä saatavat yhteenvedot ovat rajallisia erityisesti hybridiympäristöissä, joissa osa resursseista sijaitsee pilvessä.

Syynä on pitkälti se, että tiettyyn ekosysteemiin sovitetun toiminnallisuuden luomiseen käytetään paikallisia ratkaisuja eikä julkisten pilviratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetä lainkaan.

Datakeskusten tiheyteen ja ympäristöjen nopeampaan käytettävyyteen liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua, mutta samalla on syntynyt uusi ongelma: miten valvoa ja ylläpitää ympäristöä sekä hyödyntää ympäristöjen osittaista sijoittamista julkisiin ja yksityisiin pilviratkaisuihin. Kyseessä on klassinen pattitilanne, joka haittaa yritysten kehitystä ja kilpailukykyä, vaikka yritysten nimenomaan pitäisi pysyä kiihtyvällä tahdilla kehittyvän tekniikan perässä sekä tehdä ja toteuttaa siihen liittyvät sijoituspäätökset nopeasti.

16 miljoonat aivot eri puolilta maailmaa yhdistyvät
Miten ottaa huomioon tulevaisuuden vaatimukset hajottamatta olemassa olevaa infrastruktuuria ja joutumatta aloittamaan alusta kaikkine siihen liittyvine kustannuksineen ja riskeineen? Kuten usein muulloinkin, ratkaisun on kehittänyt IT-alan tehokkain innovaatioiden tuottaja. Open Source -yhteisössä 16 miljoonat aivot eri puolilta maailmaa yhdistyvät ja luovat uusia ratkaisuja vanhoihin IT-ongelmiin ja kehittävät näitä ratkaisuja edelleen.

Tavoitteena on nousta teknologian orjasta sen isännäksi. Mutta miten se tapahtuu? Miten olemassa olevaa infrastruktuuria ja resursseja voidaan hyödyntää ja miten niiden avulla voidaan luoda uutta arvoa? Miten samalla valmistellaan ympäristöä tulevaisuuden teknologioille sopivaksi avoimien standardien ja laajan yhteensopivuuden avulla?

Vastaus haasteeseen on Red Hat CloudForms. Se on virtuaalinen sovellus, jonka käyttöönotto ja integrointi kaikkiin markkinoiden johtaviin virtualisointialustoihin sekä yksityisiin ja julkisiin pilviin vie vain tunteja. CloudForms tarjoaa työkalut ympäristön ohjaukseen ja valvontaan sekä täyden ja jatkuvasti päivittyvän yhteenvedon ympäristöstä, vieras- ja isäntäjärjestelmistä sekä työkalut määräystenmukaisuudesta huolehtimiseen.

Tuhannet asiakkaat eri puolilla maailmaa ovat jo löytäneet CloudFormsin hyödyt, ja tuemme heitä tarjoamalla tukea, koulutusta, sertifiointia ja integrointeja.

Lue lisää Open Source -yhteisöstä