Red Hat

Random entry RSS

  • Posted in:

    Open Source -yhteisö on tehokkain innovaatioiden tuottaja

    Vaikka monet tahot käyttävät teknologiaa, se ei vielä välttämättä tarkoita, että sitä hyödynnettäisiin täysin tai että sen käyttäminen olisi ongelmatonta. Hyvä esimerkki tällaisesta teknologiasta on virtualisointi. Virtualisointi oli muotisana jo kauan sitten. Nykyään se on itsestäänselvä osa sellaisten yritysten ja viranomaisten arkea, jotka tarvitsevat tehokkaita mutta kohtuuhintaisia IT-ratkaisuja. Pitäisi kuitenkin kysyä, onko tyydyttävä nykytilaan vai […]

  • Posted in:

    Ei, virtualisointisi ei ole valmis

    Vaikkakin tietty teknologia on levinnyt laajalle, sitä ei välttämättä käytetä tarkoituksenmukaisella ja ongelmattomalla tavalla. Virtualisointi oli muotisana jo kauan aikaa sitten. Nykyisin se on yrityksille ja organisaatioille itsestäänselvyys kun tarvetta on suorituskykyisille ja kustannustehokkaille IT-ratkaisuille. Kysymykseksi jää pitäisikö näihin olla tyytyväinen vai tulisiko pyrkiä yhä parempaan suorituskykyyn ja kustannustehokkuuteen? Tavallisimmat haasteet virtualisoinnista vastaavien kertomana on […]