Tulosta

Posted in:

Rakenna IT-ympäristösi kuten pilvipalvelujätit – mutta säilytä datan hallinta itselläsi

IT-alalla on käynnissä mullistus. Liiketoiminnan teknologian käsite muuttuu nopeaan tahtiin, eikä mikään enää jää ennalleen.

Siinä missä IT-asioissa keskitytään kulukuriin ja sisältä ulospäin -ajatteluun, liiketoiminnan teknologiassa keskitytään liiketoimintaan, palveluihin ja ulkoa sisäänpäin -ajatteluun. Liiketoimintaa edistävässä tekniikassa tärkeimpiä osa-alueita ovat asiakaskokemus ja liikevaihdon kasvu.
– Kun kysymme asiakkailta, mikä heille on tärkeää, kustannusten karsiminen sijoittuu tärkeysjärjestyksessä alas. Liiketoimintaa edistävän tekniikan avulla halutaan ensisijaisesti kehittää toimintaa nopeaksi ja ketteräksi, ja toinen tärkeä tavoite on tarjota laadukkaampia palveluja käyttäjille. Tässä kuvioon tulee mukaan myös suorituskyky, sillä palvelujen on oltava responsiivisia ja käytettävyydeltään hyviä, toteaa VMwaren Senior Strategic Partner SE Nordics & Baltics Roger Samdal.

Tavoitteena on infrastruktuurin yksinkertaistaminen. IT-palveluja on pystyttävä tuottamaan nopeammin ja ketterämmin, ja tekniikasta on tehtävä liiketoimintalähtöistä. Näistä tavoitteista kumpuaa monen yrityksen halu siirtää IT-ympäristö – liiketoiminnan teknologia – pilveen.
– Moni kuitenkin haluaa säilyttää datan hallinnan itsellään, mihin voi olla monia syitä. Meillä on paljon asiakkaita, joiden on vaikea saada aikaan pilvipalvelujen joustavuus ja nopeus paikallisesti. Siksi yritykset haluavat luoda hyperkonvergoidun IT-ympäristön. Sen avulla tavoitteeseen on mahdollista päästä, Roger Samdal toteaa.

Pilvipalvelujättien Amazonin, Googlen ja Microsoftin datakeskusten infrastruktuuri on rakennettu juuri näin. Vaikka nämä yritykset eivät kutsukaan infrastruktuurejaan hyperkonvergoiduiksi, perusajatus on sama. Vanha tapa rakentaa IT-ratkaisut siiloihin, joissa verkot, palvelut ja tallennus on erotettu toisistaan, on hylätty kauan sitten.
– Tämä tapa rakentaa IT-järjestelmiä on tullut tiensä päähän. Olemme todistaneet IT-investointeja, jotka ovat saaneet aikaan 30 prosentin kasvun suorituskyvyssä. Hyperkonvergoidussa infrastruktuurissa suorituskykyä voidaan kasvattaa 20–40-kertaiseksi. Osa asiakkaistamme onkin luullut, että jokin on pielessä, kun raportti, jonka luominen oli aiemmin vienyt minuutteja, valmistuikin uudessa järjestelmässä hetkessä. Järjestelmä voidaan rakentaa valtavan paljon nopeammaksi, Roger Samdal toteaa.

Vaikka hyperkonvertoitua ympäristöä voidaan käyttää olemassa olevalla laitteistolla, 70–80 prosenttia asiakkaista uusii laitteistot uuteen infrastruktuuriin siirtyessään.
– Ympäristön käyttövalmiiksi saattaminen vaatii luonnollisesti työtä, mutta valmistuttuaan hyperkonvergoitu infrastruktuuri soveltuu useimpiin tarkoituksiin. Erityisen suurta kiinnostus on ollut julkishallinnon taholta, missä dataa ei lainsäädännöllisistä syistä voida sijoittaa pilveen. Usein kyse on toiminnan kannalta kriittisistä järjestelmistä, esimerkiksi terveydenhoidossa, ja silloin voimme taata asiakkaalle vakaan alustan, Roger Samdal kertoo.

Vakaus onkin tärkein syy siihen, miksi monet valitsevat juuri VMwaren hyperkonvergoidun infrastruktuurinsa rakentajaksi. 80 prosenttia näistä yrityksistä ja organisaatioista käyttää jo yhtiön virtuaalipalvelimia ja tietää, että ohjelmisto on laadukas. Siksi hyperkonvergoitu infrastruktuuri on niille luonteva seuraava askel.

Hyperkonvergoidun infrastruktuurin parhaat puolet asiantuntijoiden mukaan:

  • Merkittävästi parempi käyttäjäkokemus.
  • Suorituskyky on 20–40 kertaa totuttua parempi.
  • Liiketoiminnassa palvelut saadaan markkinoille nopeammin ja edullisemmin.

Lue lisää hyperkonvergoidusta infrastruktuurista